NAV: AAP & uføretrygd

 

Kontakt oss for gratis vurdering

 

NAV: Arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd

 

Mange som blir skadet i trafikkulykker, i arbeidssammenheng eller i helsevesenet, blir arbeidsuføre i kortere eller lengre tid. Flere av disse må da søke om AAP og eventuelt uføretrygd.

 

Det viser seg dessverre ofte nødvendig med juridisk bistand i fht NAV dersom man skal få de ytelsene - AAP, uføretrygd eller ung ufør-beregning - man har krav på. Ofte kan det derfor være både "lønnsomt" og hensiktsmessig å kontakte advokat med spesialkompetanse innen AAP og uføretrygd tidlig i prosessen for best mulig å sikre at NAV vurderer saken korrekt.

 

Dersom du allerede har fått avslag på AAP eller uføretrygd, skal NAV i utgangsunktet dekke dine utgifter til juridisk bistand dersom avslaget blir omgjort etter klage.

 

Vi har omfattende erfaring med denne type saker, og kan gi en kostnadsfri vurdering av hvorvidt vi anbefaler deg å klage på et avslag.

 

Send oss derfor gjerne en melding og fortell litt om din situasjon i kontaktskjemaet på denne siden eller send e-post til post@arbeidsavklaringspenger.com , så vil du raskt bli kontaktet av en advokat fra Advokatfirmaet Robertsen.

 

Alle henvendelser behandles konfidensielt!

 

 
 
 

CONNECT WITH US

Follow Us On Social Networks