Trafikkulykker

Når en bil, eller annen motorvogn som f.eks. trailer eller traktor, er involvert i ulykker, er det et stort skadepotensiale.

Whiplash er kanskje den mest kjente/"vanlige" skaden fordi nakken er så utsatt for skade ved plutselig

"piskesnert"-bevegelse.

Dersom du har vært utsatt for en ulykke i trafikken, bør du umiddelbart gå til lege eller legevakt for å få

dokumentert plager. Også plager som kommer i løpet av de første dagene etter ulykken bør du umiddelbart gå

til legen med og sikre at legen faktisk noterer i journalen i tilfelle plagene ikke går overt.

 

Hvis du venter for å se om det går over, kan du i verste fall miste retten til erstatning fordi du ikke kan bevise

akuttsymptomer etter trafikkulykken, som er et av kriteriene for å få erstatning. "Akuttsymptomer" betyr symptomer

som inntrer i løpet av de første døgn etter ulykken.

Kort sagt: Ikke vent med å gå til lege selv om symptomene til å begynne med ikke virker så alvorlige. Alt fra litt

hodepine, svimmelhet eller nakkeømhet bør nedskrives i journal å snart som mulig. Dersom du ikke har mulighet

til å oppsøke lege, så ring til din fastlege og be legesekretæren notere i journal at du har ringt og hvilke symptomer

du har.

 

Nesten like viktig som å få dokumentert akuttsymptomene hos lege, er at du kommer i kontakt med en advokat

som er spesialist på personskadeerstatning. Advokatfirmaet Robertsen er et av de eldste og ledende

advokatfirmaene innen erstatningssegmentet.

 

Send oss derfor gjerne en melding og fortell litt om din skade i kontaktskjemaet på denne

siden eller send e-post til post@arbeidsavklaringspenger.com , så vil du raskt bli kontaktet

av en advokat fra Advokatfirmaet Robertsen.

 

Alle henvendelser behandles konfidensielt!

 

Les gjerne mer på vår hovedside på www.personskadesiden.no eller klikk på snarveien ved siden av:

 
 
 

Trafikkskade kan gi krav på erstatning. Kontakt oss for gratis vurdering

Informasjon om trafikkskader:

CONNECT WITH US

Follow Us On Social Networks