Yrkesskade

Les gjerne mer på vår hovedside på www.personskadesiden.no eller klikk på snarveien ved siden av:

 

Yrkesskade kan gi krav på erstatning. Kontakt oss for gratis førstekonsultasjon.

 

Yrkesskadetilfeller er regulert i yrkesskadeforsikringsloven. Både skader og enkelte sykdommer kan anses som yrkesskader i lovens forstand.

 

Å få en skade godkjent som yrkesskade har betydning både i forhold til dine forsikringsrettigheter og dine rettigheter overfor NAV.

 

Alle arbeidsgivere plikter å ha yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere i et forsikringsselskap. Et krav om yrkesskadeerstatning skal derfor dekkes av et forsikringsselskap – ikke din arbeidsgiver.

Ved alvorlige yrkesskader der det er sannsynlig at erstatningskravet kan bli høyt, vil forsikringsselskapene ofte være vanskelige å forholde seg til.

 

Erfaringsmessig er det nødvendig å få bistand fra advokat for å få den yrkesskadeerstatningen du har krav på.

 

Utgiftene til advokat ved yrkesskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

 

Send oss derfor gjerne en melding og fortell litt om din skade i kontaktskjemaet på denne siden eller send e-post til post@arbeidsavklaringspenger.com , så vil du raskt bli kontaktet av en advokat fra Advokatfirmaet Robertsen.

 

Alle henvendelser behandles konfidensielt!

 

Yrkesskade kan gi krav på erstatning. Kontakt oss for gratis vurdering

 
 
 

CONNECT WITH US

Follow Us On Social Networks